پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

با عشایر رحیم آباد

موضوع: چگونگی زندگی عشایر رحیم آباد

نویسنده: علی اکبر ستاری نیا

چاپ اول

شمارگان:2000 نسخه

زمان نشر: 1384

محل نشر: فسا

انتشارات: صبا گستر

120 صفحه

کتاب درباره عشایر رحیم آباد در فسای شیراز است.