پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

اهداف و وظایف

 

هدف و وظایف اساسی

 الف - هدف

 ارایه خدمات مناسب به منظور بهبود و توسعه وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تولیدی عشایر

 ب - وظایف اساسی

1) سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای توسعه زیر بنائی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع عشایری و نیز ساماندهی و ارائه خدمات به آنها

2) سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرحهای زیر بنائی، عمرانی و نوسازی مربوط به امور دامداران متحرک (کوچ رو)

3) برنامه ریزی در جهت توسعه، حمایت و پشتیبانی از واحدهای تولیدی تعاونی عشایری نظیر علوفه کاری، مرغداری، تولید عسل، سبزیکاری و کشت گیاهان دارویی و صنعتی

4) سیاستگذاری و برنامه ریزی در جهت اجرای برنامه های آموزشی به منظور ارتقاء دانش فنی و مهارت دامداران متحرک ( كوچ رو )در زمینه تغذیه دام، پیشگیری از امراض دامی، بهره برداری از مراتع، دامپروری، بهداشت محیط، خدمات دامپزشکی و توسعه صنایع دستی

5) برنامه ریزی و انجام اقدامات و هماهنگی های لازم بمنظور تسهیل تامین نهاده های دامی ، افزایش تولید و حمایت صنایع وابسته به دامپروری عشایر با مشارکت و همکاری نهادهای ذیربط

6) برنامه ریزی، هماهنگی و انجام اقدامات لازم در جهت اسکان دامداران متحرک، با همکاری وزارت کشور و سایر مراجع ذیربط

7) برنامه ریزی و فراهم نمودن زمینه ایجاد و نگهداری گذرگاه ها، آبشخورها، پناهگاه ها وانبارهای ذخیره علوفه دام و تامین آب

8) برنامه ریزی و انجام هماهنگی های لازم به منظور ساماندهی و توسعه بازاریابی، حمل و فروش فرآورده های دامی کشاورزی و صنایع دستی عشایر

9) برنامه ریزی به منظور ارتقاء توسعه سطح دانش، بهداشت و آموزش جامعه عشایری با همکاری دستگاههای ذیربط

10) برنامه ریزی و پیگیری اختصاص واخذ یارانه های متناسب با فعالیت های جامعه عشایری

11) بررسی، مطالعه و تحلیل شرایط و ویژگی های جوامع عشایری به منظور آسیب شناسی تنگناها و مشکلات و ارائه راهکارها به مراجع مربوطه

12) مطالعه و شناسایی ظرفیت ها، امکانات و نیازمندیهای دامداران متحرک(کوچ رو)در مورد امور دام واسکان و برنامه ریزی به منظور بهبود سطح معیشتی و حرفه ای آنها

13) تهیه، تنظيم ونظارت بر اجرای برنامه ها و طرح های مربوط به صنعتی کردن دامپروری عشایر

14)  تدوین الگوها و تعیین نظام های بهره برداری منابع دامی عشایر

15) نظارت بر روند بهره برداری و چرای دام عشایر در مراتع به منظور رعایت ضوابط فنی و علمی مرتعداری و حفظ مراتع کشور.

16) هماهنگی و اقدام لازم برای پیش بینی و فراهم نمودن تسهیلات اعتباری مورد نیاز عشایر

17) برنامه ریزی و اقدام لازم به منظور توسعه مشارکت و تقویت تعاونی های تولیدی و خدماتی در مناطق عشایری

18) هماهنگی و تعامل لازم با سایر سازمان ها و مراجع جهت ایجاد هماهنگی در اجرای برنامه های توسعه ای مناطق عشایری

19) پیگیری و انجام اقدام لازم برای تامین منابع مالی جبران خسارت های طبیعی به جامعه عشایری

20) انجام مطالعات امکان سنجی و برنامه ریزی برای اسکان عشایر داوطلب در کانون های توسعه

21) مطالعه و طراحی نظام های بهره برداری متناسب با جامعه عشایری و نظارت بر آنها

22) پیگیری و اقدام لازم به منظور اختصاص اراضی مناسب موات و پایاب سدها برای اسکان عشایر

23) برنامه ریزی و نظارت بر ساماندهی کوچ و اسکان عشایر با ایجاد اشتغال پایدار برای ارتقاء شاخصهای برخورداری جوامع عشایری

24) سیاستگذاری و نظارت بر اجرای طرح های تجهیز منابع آب و خاک و حمایت از اجرای طرح های توسعه کشاورزی، دامپروری ، آبزی پروری و تولیدات گیاهی و صنایع دستی عشایر

25) هماهنگی و نظارت بر ایجاد مراکز آموزشی، بهداشتی، درمانی، فرهنگی، پست، مخابرات، پاسگاه نیروی انتظامی و پایگاه بسیج عشایری با هماهنگی مراجع ذیربط

26) برنامه ریزی و هماهنگی لازم به منظور برخورداری جوامع عشایری از انرژی های نو

27) هماهنگی لازم با مراجع مربوط به منظور توسعه ی فرهنگ بیمه خانوار و تولیدات جامعه عشایری