پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

شایان نادری
رئیس سازمان امور عشایر ایران

 

حوزه نمایندگی ولی فقیه

 

حراست

 

دفتر ساماندهی و هماهنگی امور عشایر

 

اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 

معاونت توسعه و امور زیربنایی

دفتر عمران و امور زیربنایی

دفتر مطالعات جامع عشایر

دفتر بهسازی و امور تولید

دفتر امور تعاونی ها و نظام بهره برداری

 

مدیریت حوزه ریاست ، روابط عمومی و امور بین الملل

 

معاونت توسعه و مدیریت و منابع

دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

مدیر امور مالی و ذیحسابی

مدیر امور اداری، رفاه و پشتیبانی

دفتر برنامه و بودجه

 

پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

 

اداره امور حقوقی و قراردادها