پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

بررسی مسکن عشایر با تاکید بر آلاچیق ترکمنها

موضوع: آلاچیق ترکمنی

نویسنده: ستاربردی فجوری

چاپ اول

شمارگان:1000 نسخه

زمان نشر: 1389

محل نشر: گرگان

انتشارات: مختومقلی فراغی

106 صفحه

رویکرد عشیره‌ای و در حال حرکت و تکاپوی قوم ترکمن، موجب شده است که آنها تا به امروز به مسکن عشایری رو بیاورند و به ساخت سرپناه‌هایی ظاهرا موقت توجه نمایند. این‌گونه اسکان فصلی در تداوم سنت ییلاق و قشلاق از سوی اقوام ترکمن، موجب پایداری قدمت چندهزار سالة چادرنشینی گشته است. از مصادیق بارز این‌گونه اسکان می‌توان به آلاچیق ترکمن اشاره کرد. نگارنده در کتاب حاضر ضمن بیان پیشینة تاریخی ترکمن‌ها و پیدایش ترک‌ها، موضوع‌هایی مانند زندگی کوچ‌نشینی و عشایر ایران؛ انواع آلاچیق؛ دلایل عمده در نحوة ساخت شکل آلاچیق؛ مسکن سایر ایلات و عشایر ایران مانند ایل شاهسون؛ مقایسة مسکن عشایر با آلاچیق؛ و مسکن ترکمن‌ها بعد از آلاچیق را بررسی نموده است.