پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

مجموعه مصوبات شوراهای عشایری استان تهران در سال 1394

تهیه و تدوین: نعمت الله ترکی، سیروس نصیری

موضوع: مصوبات شوراهای عشایری استان تهران

چاپ اول

شمارگان: 1000 نسخه

زمان نشر: 1395

محل نشر: تهران

انتشارات: مدیریت امور عشایر استان تهران

84 صفحه