پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

ایل هداوند

نویسنده: رضا خانی

موضوع: ایلات و عشایر استان تهران، هداوند

چاپ اول

شمارگان: 1000 نسخه

زمان نشر: 1393

محل نشر: تهران

انتشارات: مؤلف

114 صفحه