پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

دهکده گردشگری عشایری خراسان شمالی

(با رویکرد رونق کسب و کار)

موضوع: گردشگری عشایری

نویسنده: سمیرا محمدی

چاپ اول

شمارگان: 1000 نسخه

زمان نشر 1396

محل نشر: بجنورد

انتشارات: گسترش علوم نوین

110 صفحه