پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

گلی دودانگه

 

از عشایر شهرستان فریدونشهر استان اصفهان است. در سال 1375 مدرک قالی بافی گرفت و به این کار می پردازد. در سال 1389 با گذراندن دورۀ آموزشی زنبورداری به شعل زنبورداری پرداخت که در سال 1392 به عنوان زنبوردار نمونۀ شهرستان فریدونشهر انتخاب شد.

 

وی در صندوق اعتبارات خرد زنان عشایری فریدونشهر عضویت دارد و به اشتغال زنان عشایری کمک فراوانی کرده است.