پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

رقیه نقی زاده 

 

ساکن روستای عشایری تازه کند جبل از توابع شهرستان نقده بخش محمدیار است. او از طایفۀ حیدرلو ایل شاهسون استان آذریابجان غربی است.لیسانس حسابداری را از دانشگاه ارومیه دریافت کرده است. او جوان نمونه جشنواره حضرت علی اکبر در سال 1386 بوده و در سال 1387 نیز به عنوان بانوی نمونه عشایری برگزیده شد.

 

در سال 1399 صندوق اعتبارات خرد محلی را تأسیس کرد که اعضای این صندوق در زمینه عرقیات گیاهی، پرورش مرغ بومی، غاز بومی، پرواربندی دام سبک و قالی بافی به کار مشغول هستند. این صندوق کارگاه چرم دوزی نیز ایجاد کرده است.