پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

آشنایی با سرزمین و آداب قومی عشایر دلیر و سخت‌کوش مناطق کرمانشاه و کردستان

موضوع: آداب و رسوم عشایر کرمانشاه و کردستان

نویسنده: پوراندخت دیوانیان

چاپ اول

شمارگان: 2000 نسخه

زمان نشر: 1379

محل نشر: تهران

انتشارات: دانش و فن

72 صفحه