پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

اشعار عشایر شاعران خراسان جنوبی

موضوع: شعر عشایری

شاعر: خداداد آذریان

چاپ اول

شمارگان: 1000 نسخه

زمان نشر: 1398

ناشر: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان خراسان جنوبی

   98  صفحه