پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

نوشته­ هایی درباره محمد بهمن بیگی و آثار او

موضوع: دربارۀ محمد بهمن بیگی

نویسنده: اسماعیل احمدی و دیگران

چاپ   اول

شمارگان: 3000 نسخه

زمان نشر: 1384

محل نشر: تهران

ناشر: ویژه نگار

   442 صفحه