پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

بهمن بیگی باشکوه (داستان تعلیمات عشایری در ایران نوین)

موضوع: درباره تعلیمات عشایر

نویسنده: اله وردی بهمن بیگی

چاپ اول

شمارگان: 2000 نسخه

زمان نشر: 1394

محل نشر: شیراز

انتشارات: همارا

352 صفحه