پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

 

(5-1) اداره حراست

1- برنامه ریزی و هدایت کلیه امور حفاظتی ، پیشگیرانه و امنیتی کارکنان سازمان

2- آموزش روشهای مناسب پیشگیری از وقوع جرایم و سایر اقدامات تأمینی کارکنان

3- برنامه ریزی، هدایت، وایجاد هماهنگی امور مربوط به حفاظت سوابق، اسناد و مکاتبات طبقه بندی شده سازمان

4- تهیه و ابلاغ شیوه نامه ها آیین نامه ها، ضوابط و اصول حفاظتی و امنیتی مربوط به ساختمان، تاسیسات ، اماکن و امکانات سازمان

5- هماهنگی و ارتباط بین سازمان و دفتر مرکزی حراست و سایر مراجع ذیربط برای توسعه و تقویت امور امنیتی و حفاظتی

6- دریافت و ثبت و صدور نامه های محرمانه ، کشف رمز ، اخذ دورنویس و پست های الکترونیکی محرمانه