آخرین اخبار

 شفافیت مالی در شرکت های تعاونی عشایری ضروری است
مدیرکل امور تعاونی های سازمان امور عشایر ایران:

شفافیت مالی در شرکت های تعاونی عشایری ضروری است

28 مهر 1400
شورای برنامه ریزی امور عشایر سیستان و بلوچستان برگزار شد
با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امور عشایر

شورای برنامه ریزی امور عشایر سیستان و بلوچستان برگزار شد

27 مهر 1400
سرپرست امور عشایر استان کرمانشاه منصوب شد
با ابلاغ رئیس سازمان امور عشایر ایران

سرپرست امور عشایر استان کرمانشاه منصوب شد

27 مهر 1400
زلزله به 1300 منزل عشایری در اندیکا آسیب وارد کرد
630 خانه عشایری تخریب کامل شد

زلزله به 1300 منزل عشایری در اندیکا آسیب وارد کرد

25 مهر 1400
وزیر جهاد کشاورزی به فارس سفر کرد
برای بازدید از طرح‌های کشاورزی

وزیر جهاد کشاورزی به فارس سفر کرد

21 مهر 1400
تفاهمنامه فرهنگ پوشش اقوام ایرانی منعقد شد
با هدف توسعۀ اشتغال و تنوع بخشی به تولیدات زنان عشایری

تفاهمنامه فرهنگ پوشش اقوام ایرانی منعقد شد

20 مهر 1400
فروریختن سرپناه هایی که از روی هم چینی ساده‌ترین مصالح ساخته شده اند
زمین‌لرزه ها‌ی بختیاری در گرماگرم حضور کرونا

فروریختن سرپناه هایی که از روی هم چینی ساده‌ترین مصالح ساخته شده اند

19 مهر 1400

نشست رسانه‌ای رئیس سازمان امور عشایر ایران

امضای تفاهم نامه تجهیز و نوسازی مدارس عشایری