پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

بر گذر کوچ: گفتارهایی درباره جامعه عشایر سیستان و بلوچستان

نویسنده: علی شعبانی

موضوع: عشایر استان سیستان و بلوچستان

چاپ اول

شمارگان: 1000 نسخه

زمان نشر: 1396

محل نشر: سمنان

انتشارات: حبله رود

244 صفحه