پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

معرفی ایلات و طوایف استان لرستان

 

 

جمعیت عشایری لرستان

بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395، جمعیت استان لرستان 1 میلیون و 760 هزار 649 نفر است. براساس آخرین سرشماری عشایر کوچنده کشور در سال 1387 توسط مرکز آمار ایران، جمعیت ییلاقی عشایر  لرستان 83  هزار و 739 نفر (14638 خانوار) و جمعیت قشلاقی عشایر این استان  63 هزار و 791 نفر (11200  خانوار) است. استان لرستان  7 درصد از جمعیت عشایری کشور را در خود جای داده است و به این لحاظ ششمین استان عشایری کشور محسوب می شود. عشایر لرستان  در 723 سامانه­ عرفی استقرار دارند و میزان اراضی کشاورزی در اختیار آنان نیز 85497 هزار هکتار است. 64/48 درصد از  مردان عشایری و 49/06 درصد از زنان عشایری استان لرستان باسواد هستند.

 

ایلات عشایری لرستان

عشایر استان لرستان شامل ایلات میوند (ممیوند)، سگوند، ذلکی، دریکوند، دلفان چگنی، دلفان طرحان کوهدشت، دلفان نورآباد، پاپی، حسنوند، جودکی، بیرانوند، امرایی سوری (طرحان)، بختیاری. ایل میوند با جمعیت 24 هزار و  280 نفر بیشترین جمعیت عشایری را در این استان دارا می باشد.

 

 طوایف مستقل لرستان

15 طایفه مستقل در استان لرستان سکونت دارند که شامل طوایف زیر هستند:

طایفه کولیوند ( 2456نفر) بیشترین جمعیت را دارد و طوایف شاهیوند ( 1489خانوار)، سادات ضرونی (1272 نفر)، بابالی (957 خانوار)، سادات آهو قلندر (948خانوار)، یوسفوند (869 خانوار)، شیراوند (749 خانوار)، کائد رحمت (541 خانوار)، سادات کرالانی (397 خانوار)، شیخان داوودخانی(166 خانوار)، امیر (134 خانوار)، طولابی (65 خانوار)، دالوند (31 خانوار)، بیرانوند (14 خانوار)، سادات فداله عمران (14 خانوار) در رده­های بعدی جمعیتی طوایف مستقل عشایری استان لرستان قرار دارند.

 

شهرستان های عشایرنشین لرستان

شهرستان های عشایرنشین لرستان عبارتند از: الیگودرز، بروجرد، خرم آباد، دلفان، دورود، کوهدشت، ازنا، پلدختر، سلسله، دوره چگنی، رومشگان.

 

تعداد و نوع دام عشایر لرستان

نوع دام در اختیار عشایر استان لرستان شاملگوسفند،بز است. در مجموع عشایر لرستان 1 میلیون و 502 هزار و 687  رأس دام سبک و 29 هزار  و 97 رأس دام سنگین استان را در اختیار دارند.

 

مهمترین تولیدات عشایر لرستان

مهم­ترین تولیدات لبنی عشایر لرستان عبارت از شیر، روغن حیوانی، کشک، کره، دوغ، ماست، پنیر و توف است. مهم ترین صنایع دستی تولیدی قالی، قالیچه، گبه، گلیم، زیلو، ورنی، جاجیم، چادر، حصیر، خورجین، توبره، چوقا، کلاه، دستکش، جوراب، گیوه و پاپوش است. همچنین مهم ترین گیاهان دارویی در این استان  گل محمدی، آویشن، موسیر، مرزه خوزستانی و گشنیز است.

 

تشکل های عشایری لرستان

استان لرستان دارای یک اتحادیه تعاونی عشایری، 8 شرکت تعاونی عشایری، 50  فروشگاه فعال عشایری و  5 صندوق خرد زنان عشایری است.