پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

 معرفی ایلات و طوایف استان قم

 

جمعیت عشایری قم

بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395، جمعیت استان قم 1 میلیون و 185 هزار نفر است. جمعیت قشلاقی عشایر این استان 2 هزار و  304 نفر (578 خانوار) است. عشایر این استان 1 هزارم درصد از جمعیت عشایری کشور  را در خود جای داده است. 65 درصد عشایر این استان باسواد هستند.

 

ایلات عشایر قم

ایلات این استان عبارتند از: ایل کلکو، ایل شاهسون.

 

طوایف عشایری قم  

طایفه این استان عبارت از: احمدلو

 

طوایف مستقل قم

شامل طایفه مستقل: عرب میش مست.

 

 تعداد و نوع دام عشایر قم

نوع دام در اختیار عشایر استان قم شامل دامهای سبک و دام سنگین است. در مجموع عشایر قم 47 هزار رأس دام سبک و 8 هزار رأس دام سنگین استان قم را در اختیار دارند.

 

مهمترین تولیدات عشایر قم

مهم­ترین تولیدات لبنی عشایر  قم عبارت از شیر، ماست، دوغ، پنیر، کره است. مهم ترین صنایع دستی تولیدی قالی، گلیم، خورجین و منسوجات تهیه شده از پشم شتر و بز است.

 

تشکل های عشایری قم

استان قم دارای  1 شرکت تعاونی عشایری است.