پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

 معرفی ایلات و طوایف استان قزوین

جمعیت عشایری قزوین

بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395، جمعیت استان  قزوین 1 میلیون و 254 هزار و  759 نفر است. براساس آخرین سرشماری عشایر کوچنده کشور در سال 1387 توسط مرکز آمار ایران، جمعیت ییلاقی عشایر  قزوین 1 هزار و 354 نفر ( 250 خانوار) و جمعیت قشلاقی عشایر این استان 1 هزار و 356 نفر (247 خانوار) است. استان 11 صدم درصد از جمعیت عشایری کشور را در خود جای داده است و به این لحاظ  بیست و پنجمین استان عشایری کشور محسوب می شود.  

 

ایلات عشایری  قزوین

عشایر استان قزوین شامل: ایل شاهسون بغدادی است.

 

طوایف مستقل قزوین

طوایف مستقل قزوین عبارتند از: چگینی، غیاثوند، دریشوند، کله کوهی.

 

شهرستان های عشایرنشین قزوین

قزوین و بویین زهرا از شهرستان های عشایرنشین استان قزوین است.

 

تعداد دام قزوین

در مجموع عشایر قزوین 24 هزار و  85 رأس دام سبک و 985 رأس دام سنگین استان را در اختیار دارند.

 

مهمترین تولیدات عشایر قزوین

مهم­ترین تولیدات لبنی عشایر قزوین عبارت از شیر، کره، پنیر، ماست دوغ و کشکاست.

 

تشکل های عشایری قزوین  

استان قزوین دارای 1 شرکت تعاونی عشایری و 1 صندوق اعتبارات خرد زنان عشایری است.