پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

 معرفی ایلات و طوایف استان زنجان

 

جمعیت عشایری زنجان

بر اساس سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395، جمعیت استان زنجان 1 میلیون و 57 هزار  و 461 نفر است. جمعیت قشلاقی عشایر این استان 4 هزار و 500 نفر  و جمعیت ییلاقی 2 هزار و 500 نفر است. عشایر این استان در 50 سامانه عرفی سکونت دارند. 76 درصد مردان عشایری و 56 درصد زنان عشایری این استان باسواد هستند.

 

ایلات عشایر زنجان

ایلات این استان عبارتند از: ایل شاهسون.

 

تعداد و نوع دام عشایر زنجان

نوع دام در اختیار عشایر استان زنجان شامل گاو، گوسفند، اسب، الاغ، مرغ، خروس، اردک و غاز  است. در مجموع عشایر زنجان 36 هزار رأس دام سبک و 1300 رأس دام سنگین استان زنجان را در اختیار دارند.

 

مهمترین تولیدات عشایر زنجان

مهم­ترین تولیدات لبنی عشایر  زنجان عبارت از شیر، ماست، کشک، سرشیر پنیر، کره است. سیر از گیاهان دارویی این استان است. مهم ترین صنایع دستی کلاه، دستکش، جوراب، گیوه، پاپوش، قالی، قالیچه، گلیم و گبه است.

 

تشکل های عشایری زنجان

استان زنجان دارای 2 صندوق اعتبارات خرد زنان عشایری است.