پنل ارسال خبر
نسخه چاپی

 

(4-1)- مدیریت حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

1- طبقه بندی، کنترل، بازبینی و ارجاع نامه های با عنوان رئیس سازمان اعم از وارده و صادره و انجام سایر امور دفتری

2- خلاصه نمودن گزارش ها، صورتجلسات، مقالات و دیگر موارد جهت استحضار ریاست سازمان

3- اعلام و ابلاغ دستورات رئیس سازمان به واحدهای تحت پوشش و پیگیری امور ارجاعی تا حصول نتیجه

4- تهیه و تنظیم برنامه های روزانه، هفتگی و ماهانه و تنظیم دقیق وقت ملاقاتها دیدارها، جلسات سخنرانی رئیس سازمان

5- پاسخگوئی به مراجعان حضوری و راهنمایی و هدایت آنها به  قسمتهای ذیربط و در صورت لزوم هماهنگی با قسمتهای مربوطه

6- هماهنگی و تنظیم برنامه های مربوط به سفرهای ریاست سازمان در مراسم ها، همایشها، گردهمائیها و تهیه مقدمات جلسات با همکاری واحدهای ذیربط و نظارت بر حسن انجام آن

7- تنظیم گزارش جلسات، سفرها، بازدیدها و ابلاغ آن به واحدهای مربوطه و پیگیری تا حصول نتیجه و ارائه آن به ریاست سازمان

8- دریافت و بررسی مسائل، مشکلات و نیازهای واحدهای استانی و انعکاس نظرات آنها به واحدهای مربوطه و پیگیریهای لازم تا حصول نتیجه

9- دریافت شکایات واصله از اشخاص حقیقی و حقوقی و بررسی پیرامون صحت و سقم موارد شکایات و پیگیری موضوع تا اخذ نتیجه نهایی

10- جمع آوری، نگهداری و طبقه بندی سوابق، صورتجلسات و آمار و اطلاعات موردی

11- پیگیری نامه های وارده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و پاسخگویی به آن

12- فراهم نمودن زمینه بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی از مناطق عشایری

13- تلاش برای ایجاد و تقویت روحیه تفاهم و تعامل بین کارکنان ، مدیران و زمینه سازی برقراری ارتباط سازنده بين أنها

14- شناخت افکار عمومی و تلاش برای جذب رضایت مخاطبین و ذینفعان

15- جمع آوری، تدوین و تنظیم گزارش فعالیتهای سازمان به منظور انتشار در رسانه های گروهی

16- همکاری مستمر با رسانه های گروهی اعم از خبرگزاریها، مطبوعات و صدا و سیما به منظور انعكاس فعالیتهای سازمان

17- فراهم نمودن زمینه برگزاری سمینارها ، کنفرانسها و همایش های علمی برای پیشبرد اهداف سازمان

18- راه اندازی و مدیریت سایمنل اینترنتی اطلاع رسانی سازمان

19- تهیه و انتشار بولتن ، نشریه و کتب مرتبط با وظایف سازمان و واحدهای تخصصی

20- بررسی مطالب مندرج در جراید در ارتباط با وظایف سازمان و پاسخگویی به آنها با همکاری واحدهای ذیربط

21-  مدیریت و نظارت بر نمایشگاه های تخصصی و عمومی سازمان امور عشایر

22- اطلاع رسانی و انتشار مناسب موضوعات عمومی مرتبط با جامعه عشایری

23-گردآوری اطلاعات و اخبار مربوط به واحدهای مختلف سازمان

24- ایجاد بانک اطلاعات فیلم و عکس و ... عشایر

25- گردآوری و انتشار گزارش ها و اخبار مربوط به جوامع عشایری از سایر نقاط دنیا

26-  انعكاس و انتشار اخبار مربوط به جامعه عشایری کشور به مجامع بین المللی

27-  ارتباط با مراکز علمی - فرهنگی بین المللی به منظور تبادل اطلاعات