جمعه ٣٠ شهريور ١٣٩٧  |  
رئيس سازما امور عشاير در ديدار با رئيس مركز آمار ايران : آمار دقيق نياز اصلي برنامه ريزي براي جامعه عشايري كشور است.
معرفی خدمت

عنوان‌خدمت/زیرخدمت

شناسه

لینکخدمات‌الکترونیکی

اطلاعات‌زیرخدمت

راهنما

ساماندهی‌اسکان‌عشایر

13031196102

غیر الکترونیکی

 

راهنما*

معرفی خدمت

با توجه به آمار جمعیت عشایری طی چندین دهه گذشته و محدودیت در منابع موجود کشور زندگی گوچ نشینی از یک سو و از ارتقاء سطح بینش و توقعات مردم ،ایجاد بستر مناسب جهت توسعه وسطح برخورداری از خدمات نظام جمهوری اسلامی از سوی دیگر تمایل عشایر به یکجا نشینی را امری اجتناب ناپذیرساخته است.

اسکان عشایر داوطلب عبارتست از ارائه خدمات واقدامات برای اسکان عشایر که موجب حفظ، بهبود وتوسعه فعالیت های اقتصادی واجتماعی وخصوصا ایجاد اشتغال (کار مولد )و احداث حداقل  تاسیسات زیر بنایی لازم و مسکن مناسب برای آنان می باشد  به گونه ای که منجر  به کاهش ارزش تولیدات عشایر اسکان یافته نسبت به قبل از اسکان نگردد. این فعالیتها عبارتند از:

 

احداث سایت اسکان عشایر، اجرای خط انتقال آب كشاورزي ، شبکه آب آشامیدنی، برق رسانی ، تسطیح اراضی کشاورزی ، ... (به طرح عملیات اجرایی اسکان در سامانه مراجعه شود) .

*راهنما:

اطلاعات تماس : ادارات کل / ادارات امور عشایر استانها( به لینک های استانی مراجعه شود)

اعلام مکان اخذ خدمت: به ادارات امور عشایر شهرستان مراجعه نمایند . ( به لینک های استانی مراجعه شود)

زمان انجام کار: ساعات اداری

واجدین شرایط: تمامی خانوار های عشایر

 

 


 
  ارتباط با سازمان کد پستی: 1416943571
  آدرس: تهران- میدان فلسطین - خیابان فلسطین - خیابان بزرگمهر - نبش خیابان برادران مظفر - پلاک 12
ایمیل سازمان: Ashayer@ashayer.ir
  تلفن های تماس: 66412360 و 5-66973883-021   دورنگار: 66412691     سامانه پیام کوتاه: 664 000 100
روابط عمومی:  66973789

 

 
كلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به سازمان امور عشایر ایران است.
اجرا شده توسط پورتال سازمانی آریانیک