نسخه چاپی
نام و نام خانوادگی: *
نام پدر: *
شماره ملی: *
مدرک تحصیلی:
نوع همکاری:
رایانامه (ایمیل): *
شماره تماس:
*
عنوان پیشنهاد: *
شرح روش موجود (فعلی): *
اشکالات و معایب روش فعلی: *
روش پیشنهادی: *
مزایای روش پیشنهادی: *
امکانات موردنیاز برای اجرای پیشنهاد: *
توضیحات لازم:
متن درون تصویر را وارد کنید: متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*